Database_DLIT25562557
วิสัยทัศน์20ปี
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

kru25591

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ
การจัดงานวันครู 2559

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

2559

pr456_2559

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

news_997ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นำข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ "บริจาคโลหิตทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน” เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

news_996ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ "บริจาคโลหิตทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน” เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี พร้อมคณะให้การต้อนรับ และมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน ๔๔๒ คน ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่องวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคม-มูลนิธิชาวอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘

news_995นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสมาคม-มูลนิธิชาวอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘ แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสิ้น ๔๓๖ ทุน โดยมี นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลลูกรัก "ลูกรักเกมส์"ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_994นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลลูกรัก "ลูกรักเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยมี ดร.ธนัช แก้วเนตร ผอ.ร.ร.อนุบาลลูกรัก หัวหน้าส่วนราชการ อ.เหล่าเสือโก้ก ครู และผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

news_993ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ. ๑ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เปิดงาน  "SEA TVET" : Country - Level Workshop on Harmonisation and Molibity ณ โรงแรมลายทอง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2015 เวลา 21:09 น.)

 

โรงเรียนปทุมวิทยากร จัดกิจกรรม "ค่ายสะเต็มศึกษาเพิ่มเวลารู้" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_992นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ค่ายสะเต็มศึกษาเพิ่มเวลารู้" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ร.ร.ปทุมวิทยากร เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมที่บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง โดยสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ โดย นางอัมรา ชูพูล ,นางสุมาลี ฝักบัว รอง ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร และคณะครูทุกสายชั้นร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมปทุมทอง ร.ร.ปทุมวิทยากร ภาพกิจกรรม
 

สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๘

news_991นายนิกร สุกใส รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๘ ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายวิเศษ ปากหวาน รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ พันตำรวจเอก สุนทร ประดิษฐ์แท่น ผกก.ตชด.๒๒ พร้อมลูกเสือ-เนตรนารีทุกหมู่เหล่าร่วมถวายราชสดุดี  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒ (ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) ภาพกิจกรรม
 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

news_990ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปฏิรูปการศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อันจะส่งผลต่อการสร้างอาชีพ การมีรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสร้างคนไทยให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมควบคู่กัน โดยมี คณะผู้แทน ก.ค.ศ.ประกอบด้วย นายกิติศักดิ์ บุญดาว นายออน กาจกระโทก นายสงกรานต์ จันทร์น้อย นายพรรษา ฉายกล้า และนายสุทธิพร ไชยพิเดช ร่วมพบปะให้ข้อคิดแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนกรรมการเขตพื้นที่ มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๓๐ คน โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมผู้บริหารเขตพื้นที่ ผอ.กลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัย กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

news_989เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมพบปะให้โอวาทข้าราชการในสังกัด ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัยเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมปฐมนิเทศกำลังพล ประจำปี ๒๕๕๙

news_986ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
ในการปฐมนิเทศกำลังพล ประจำปี
๒๕๕๙ เพื่อให้กำลังที่บรรจุ
ปฏิบัติงาน ในกองอำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙ ได้รับทราบนโยบาย
ในการปฏิบัติงานร่วมกันและมีความ
สามัคคี ปรองดอง โดยยึดประชาชน
เป็นหลัก โดย ดร.วิชัย แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วม
เข้ารับการปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
อุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรม
 

ประชุมการคัดเลือกผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับจังหวัด

news_988นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม
การคัดเลือกผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล
เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับ
จังหวัด ใน ๕ สาขา คือ สาขาป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ศึกษา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
สาขาอนุรักษ์มรดกไทย สาขาเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๔ ประเภท คือ ประเภทบุคคล ประเภท
หน่วยงาน ประเภทสถานศึกษา ประเภท
โครงการ โดยมีนายประหยัด ไขแสง
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรม

 

ประชุม ผอ.สพป./สพม.เพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๓

news_987ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม เพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๓ พร้อมเสนอชื่อประธานคณะกรรมการในการดำเนินการฯ โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๕ ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

news_983นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พบปะผู้บริหารสถานศึกษาและร่วมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเวียนินี่ ลาโวรี่ เวียนินี่ไทย จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมให้นโยบายในการปฎิบัติงาน ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาต่อไป ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

news_985นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้ากลุ่มนโยบายและแผน ต้อนรับ นางบุญชู ชลัษเสฐียร และนางปณิชา นัยเพียร คณะติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี และโรงเรียนบ้านป่าข่า เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม (ขอบคุณภาพเพิ่มเติมจากกลุ่มไลน์สพป.อุบลราชธานี เขต ๑)
 
บทความ อื่นๆ ...

general

๑.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง การขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรร
     เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
๒.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
     เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
๓.  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๔. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๕. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๖. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๗.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
๘. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
๙. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๐. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๑. ประกาศโรงเรียนชุมดอนเชียงโทรังแร้ง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๒. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๓. โรงเรียนบ้านมะเขือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
      แก้ไขประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ คลิกรายละเอียดที่นี่    ๘ กันยายน ๒๕๕๘
๑๔. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
      ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๕.ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเค็ม เรื่องรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๖. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่

๑๗. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 14 ธันวาคม 2558 คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๘. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป 15 ธันวาคม 2558 คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๙. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๓ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ คลิกรายละเอียดที่นี่
๒๐. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๔ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ คลิกรายละเอียดที่นี่


soobraka_2558

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 ธันวาคม 2558

* ประกาศสอบราคา อาคาร สปช. 604/45 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (11 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)

http://www.ubn1.go.th/attachments/article/1736/0000027.pdf


สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
tepeonline
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมือง  
ของโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง คลิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้