Database_DLIT25562557
วิสัยทัศน์20ปี
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

kru25591

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ
การจัดงานวันครู 2559

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

2559

pr456_2559

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ประชุมคณะกรรมการรจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๘

news_984นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ ๒๒ (ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) ในการนี้ นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมคณะกรรมการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

news_982ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ. ๑
ประชุม รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เพื่อชี้แจงและนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และของ สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขับเคลื่อนนโยบายนำสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่โรงเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ร่วมงาน "ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี”

news_981


ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในการจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเป็นทาง การเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒-๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ และทรงเสด็จเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๖-๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ ชาวจังหวัดอุบลราชธานี จึงรวมใจจัดฟ้อนรำ ๖๐,๐๐๐ ชีวิต ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมฟ้อนรำในครั้งนี้ด้วย ภาพกิจกรรม (ขอบคุณ : ภาพการฟ้อนรำจากโรงเรียน จากไลน์กลุ่มในสังกัด สพป.อบ.๑)

 

สพป.อบ.๑ จัดสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_980นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ จำนวนผู้เข้าสอบ ทั้งสิ้น ๑,๙๑๔ คน ในการนี้ นายอภัย บุญสาม ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คุณครู ร่วมอำนวยการความสะดวกในการสอบครั้งนี้ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

news_979พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่บ้านยางกระเดา อ.ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ รวมพลังลงทะเบียนปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD บนเส้นทางสิริมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

news_978เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด รวมพลังแห่งความกตัญญูและร่วมใจสามัคคีแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยการลงทะเบียนปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD บนเส้นทางสิริมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในการเดินทางมาลงทะเบียนครั้งได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบันทึกภาพพร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมในพลังความสามัคคีของชาว สพป.อบ.๑ ในครั้งนี้ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีบวงสรวง และสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๕๘

news_977เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีบวงสรวง และสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๕๘ มี นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล น.ส.นันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธี ณ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) บริเวณทุ่งศรีเมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

news_976เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารสำนักงาน และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมบันทึกรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัย กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

news_975เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.อบ.๑ นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัย กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เพื่อเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร

news_974เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร โดยมีบุคลากรกลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเข้าร่วมพิธี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า

news_973นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า โดยมี นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากรในกลุ่มเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ผู้กล้า ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒ ภาพกิจกรรม 
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ำศีล ๕” ประจำปี ๒๕๕๘

news_972นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ำศีล ๕” ประจำปี ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดไชยมงคลและบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม เป็นการทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างความรักความสามัคคีในหมู่ศาสนิกชน ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ณ ลานฝ้ายบาน วัดไชยมงคล เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนบ้านดงยาง จัดพิธีเปิดใช้อาคารเรียนหลังใหม่

news_971เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดใช้อาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมเป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท จากคุณศุภกร-คุณจินตนา ปุญสิริ บริษัทไทย เมทัล ชีท โปรดัก จำกัด ในโครงการขอน้ำใจสู่น้ำดื่มใสสะอาดแก่น้องชนบท และมูลนิธิพรหมเมศ นำอาหารว่างมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ โดยมี นายปิติพัฒน์  ยิ่งภัสสรานันท์ ผอ.ร.ร.บ้านดงยาง นายสมบูรณ์  พาชอบ ประธานเครือข่ายที่ ๑๔ เขื่องใน ๗ นายประจิตร วันโท ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ผู้นำชุมชน คณะครู-นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และนำชมอาคารเรียนหลังใหม่ ร.ร.บ้านดงยาง อ.เขื่องใน  ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมและร่วมพิธีทำบุญศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

news_970ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประชุมในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีและพิธีทำบุญศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแบบบูรณาการและร่วมพิธีทำบุญศูนย์การเรียนรู้ฯ ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมประชุมและร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอาคารสัมมนา ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

general

๑.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง การขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรร
     เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
๒.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
     เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
๓.  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๔. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๕. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๖. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๗.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
๘. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
๙. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๐. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๑. ประกาศโรงเรียนชุมดอนเชียงโทรังแร้ง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๒. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๓. โรงเรียนบ้านมะเขือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
      แก้ไขประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ คลิกรายละเอียดที่นี่    ๘ กันยายน ๒๕๕๘
๑๔. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
      ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๕.ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเค็ม เรื่องรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๖. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่

๑๗. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 14 ธันวาคม 2558 คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๘. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป 15 ธันวาคม 2558 คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๙. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๓ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ คลิกรายละเอียดที่นี่
๒๐. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๔ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ คลิกรายละเอียดที่นี่


soobraka_2558

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 ธันวาคม 2558

* ประกาศสอบราคา อาคาร สปช. 604/45 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (11 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)

http://www.ubn1.go.th/attachments/article/1736/0000027.pdf


สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
tepeonline
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมือง  
ของโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง คลิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้